hvit vaskehjelp

Alt du trenger å vite om hvit vaskehjelp

Slik gjør du vaskehjelpen hvit

Okei, dette innlegget føles litt politisk ukorrekt på en blogg som handler om å spare penger. Men så vet jeg også at det er mange som lurer på disse tingene, og at det noen ganger er vel anvendte penger å få hjelp til å holde boligen i sjakk.

Dessverre er det et nokså utbredt problem at mange fortsatt betaler vaskehjelpen svart. Det er problematisk på så mange plan. I en bransje der pris trumfer nesten alt annet, er det lett å trå feil hvis man ikke er bevisst. Her får du guiden til alt du trenger å vite om hvit vaskehjelp.

 

Snarveien: bruk firma

Det enkleste er å bruke et anerkjent firma. Da sørger de for at alle lover og regler blir fulgt. I 2012 ble det innført en egen godkjenningsordning for firmaer som tilbyr renholdstjenester. Du kan enkelt sjekke på arbeidstilsynets sider om bedriften er godkjent i renholdsregisteret. Det er faktisk straffbart å leie inn tjenester fra firma som ikke er godkjent. Ordningen skal sikre at tariffavtaler følges, HMS-arbeid og at det betales moms, osv. Det koster å bruke firma, man må fort opp i 4-500 kroner per time. Det er mange utgifter som skal dekkes i tillegg til selve lønnen.

Artikkelen her viser at det finnes et smutthull i loven som gjør at mange likevel slipper unna med svart arbeid. Jeg ville kanskje unnlatt å velge noen som ikke har kommet helt gjennom godkjenningsløypa enda, for sikkerhets skyld.

 

hvit vaskjehjelp firma

Hyre privatperson

Men så, er det blitt helt umulig å leie inn en enkeltperson til å gjøre jobben for seg?  Nei, men det krever litt mer innsats fra din side, og du må holde tunga litt rettere i munnen. Som regel er dette billigere enn å bruke firma, for man slipper å betale for utgifter til administrasjon, lokaler, arbeidsgiveravgift, moms, pensjon, osv. Men man påtar seg noe større risiko ved å velge en privatperson til å utføre jobben.

Jeg har måttet lete en del for å finne denne infoen, og synes det er rart at ikke arbeidstilsynet eller myndighetene gjør mer for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig.  Det snakkes mye om at man skal bekjempe svart arbeid, men det er ikke så lett å finne ut hvordan man skal gå frem for å gjøre det hvitt, og hvilke regler som gjelder. Så, fy skam, til regjeringen der.

 

Arbeidsavtale, krav på kontrakt

Alle som utfører arbeid for andre har krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Kontrakten bør minimum si noe om arbeidet som skal utføres, lønn og arbeidstid.

Jeg har laget et eksempel på kontrakt du kan laste ned her.

 

6000 kroners grensen, skattefritak

Om det bare er et enkeltoppdrag, eller hjelp noen få ganger i året du trenger, kan du som privatperson leie inn privatpersoner til å gjøre småjobber. Du kan betale hver enkeltperson inntil 6000 kroner uten at du må rapportere det eller at personen må skatte av det. Dette beløpet for husstanden, det vil si at det ikke er 6000 kroner fra deg, og 6000 kroner fra for eksempel ektefellen din.

 

60 000 kroners grensen, arbeidsgiveravgiftfritak

Selv om det bare er småjobber, er man faktisk å betrakte som arbeidsgiver når man har andre til å utføre arbeid for seg. Det betyr at du i utgangspunktet skal betale arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid gjort unntak for innkjøp av private tjenester fra privatpersoner for inntil 60 000 kroner i året.  For de aller fleste vil det bety at man ikke skal betale arbeidsgiveravgift for vaskehjelpen.

 

Melding om lønnet arbeid i hjemmet, Altinn

For å rapportere inn arbeidet skal du levere inn en forenklet melding til skatteetaten. Du finner skjemaet melding om lønnet arbeid i hjemmet ved å logge inn på Altinn.no (Skjema A04)

Her fyller du inn fødselsnummer til personen, og henter inn skattekortet hvis personen skal skatte av beløpet.

Du oppgir lønn og perioden lønnen er gitt for. Da genereres det automatisk en faktura for innbetaling av skatt, med beløp, konto og KID. Betalingsfristen er dagen etter at meldingen er levert. Til slutt signerer du kontrollerer du at alle opplysninger er riktig, og signerer skjemaet. Du vil da få en melding som kan brukes som lønnsslipp for oppdraget.

Merk at det er du som arbeidsgiver som er ansvarlig for at skatten blir trukket i henhold til skattekortet. Lønnsslippen er å anse som en kvittering for arbeidstaker på at skatten er betalt.

 

Så, da er man vel i mål tenker du kanskje nå. Det var jo ikke så vanskelig.

 

Men det er mer…

 

Plikter som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har man en del plikter som man må følge opp gjennom arbeidsforholdet. Faktisk gjelder de fleste regler for deg, som for en hvilken som helst annen profesjonell arbeidsgiver. Det betyr at det innebærer en viss risiko for deg som arbeidsgiver mhp fravær for eksempel.

Du har plikt til å påse at arbeidet kan utføres trygt og uten skade for arbeidstaker. Det betyr at du ikke uten videre kan sende de ut i stige for å vaske vinduene, uten å sørge for sikring.

 

Feriepenger

Du har plikt til å betale feriepenger av lønnen du utbetaler. Det betyr at du må sette av minst 10,2 % av lønnen, i tillegg til den løpende lønnen du betaler ut gjennom året.

 

Sykepenger og sykt barn

Arbeidstaker har rett til å nytte egenmelding ved sykdom, og du plikter å betale sykepenger de første 16 dagene av et ev. sykefravær. Selvsagt kun for den avtalte tiden i 16-dagers perioden, og ikke alle 16 dagene.   Det betyr at du kan risikere å måtte betale for vask, selv om arbeidet ikke blir utført. Mange blir overrasket over dette, og mange arbeidstakere er heller ikke kjent med at disse reglene også gjelder for dem, og tilbyr seg heller å komme en annen dag. Egenmeldingsmuligheten er ikke ubegrenset, kort sagt er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder. For å få rett til sykepenger må den ansatte ha jobbet minst 4 uker hos deg.

Arbeidstaker har og rett på sykt-barn-dager dersom de har omsorg for barn under 12 år, i likhet med alle andre arbeidstakere.

Sykepenger og sykt barn dager er et av de områdene privatperson-løsningen skiller seg ganske kraftig fra en løsning der du benytter firma. Et firma vil oftest sende deg en annen renholder, og du betaler selvsagt ikke noe ekstra.

 

sykepenger vaskehjelp

 

Yrkesskadeforsikring?

Her er reglene heldigvis enkle. Man skulle tro arbeidstilsynet hadde kontroll på dette, men da jeg sendte dem en mail med spørsmål om man som privatperson er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for vaskehjelpen fikk jeg følgende tilbake:

«Dersom man er å regne som arbeidsgiver er det plikt om yrkesskadeforsikring. Les mer på vår faktaside om yrkesskadeforsikring.»

Dette er ikke riktig.

Da jeg tok kontakt med Gjensidige for å høre hva en slik forsikring ev ville koste, fikk jeg følgende tilbakemelding:

Man plikter ikke å forsikre vaskehjelpen. Se vedlagt punkt c) under:

(5) Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for:

a)         ulønnet arbeid eller ulønnete verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger m.v.

b)         enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner

c)         arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer pr uke.

 

Denne ordlyden finner man i Forskrift til lov om yrkesskadeforsikring. 

Det betyr at for de aller fleste vil det ikke være behov for å tegne yrkesskadeforsikring.

Lønn

 

lønn hvit vaskehjelp

 

Så, hvor mye skal man betale vaskehjelpen?

Her er det ikke noe fasitsvar. Utgangspunktet er at det er avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og det finnes ikke noe som heter minstelønn i Norge.

Unntaket er der det er laget forskrift som regulerer lønn gjennom tariffavtale. Og det finnes faktisk for renholdere, i forskrift for allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.  Men som overskriften antyder, så gjelder denne kun for bedrifter som tilbyr renholdstjenester, og ikke for bedrifter som f eks ansetter egne folk til å vaske lokaler, eller for privatpersoner som har vaskehjelp.

Så da er man tilbake til at det er avtalefrihet.

Men noen momenter bør man ha med i vurderingen.

Stiller personen med bil og eget utstyr? Dersom  han har med egne kluter, mopper, osv, bør det godtgjøres gjennom lønnen.

Hvor lang varighet har oppdraget pr gang? Er det veldig kort, f eks 1 time? Da bør lønnen være høyere enn om det f eks er 3 timer. Det er fordi det blir vanskeligere å tjene noe særlig på korte oppdrag, og man må kanskje ta på seg flere for å få det til å gå rundt, og bruke mer tid på reising mellom, osv.

Hvor gammel er personen? Eldre personer bør ha høyere lønn enn yngre. En skoleungdom skal kanskje tjene til ekstra lommepenger, mens en voksen person kan ha det som en avgjørende del av livsoppholdet sitt.

Jeg synes heller ikke man kan sammenlikne f eks en butikkjobb hvor man kanskje jobber 5-8 timer i strekk, og tilsammen blir det en grei dagslønn, med en jobb som varer kanskje 2 timer hver 14. dag. En person ville måtte ta på seg mange enkeltoppdrag for å få samme lønn, men med betydelig større merarbeid i form av reise, klargjøring, osv.

Jeg skal ikke si noe om hva jeg synes er riktig lønnsnivå, men når jeg leser på facebookgrupper, o.l om folk som betaler 120 kr timen, så kjenner jeg at det raser litt inni meg. Det synes jeg er grov utnyttelse.

Klar, ferdig…

Sånn, nå har vi vel gått gjennom det meste og er klar for å hyre noen til helgevasken?

 

…det er ikke så enkelt. Det er  enda et par ting til man bør være obs på.

 

Dersom summen av oppdragene vaskehjelpen tar på seg er så store at det må anses som næring, har personen plikt til å opprette et firma, som for eksempel et enkeltmannsforetak. Du kan søke opp personen på Brønnøysundregisteret for å se om det er knyttet et enkeltmannsforetak på personen.

Da blir det straks dyrere igjen. Da er det nemlig vaskehjelpen som løper all risikoen, og det koster selvsagt. Det bør det. En som driver et enkeltmannsforetak må i tillegg til å dekke lønn til seg selv, betale moms, ha forsikring, sette av til pensjon, sykepenger, feriepenger, regnskap, kontortid, bilhold osv. Husk at de må være registrert i Renholdsregisteret. Prisen bør begynne å nærme seg det de store selskapene tar.

 

Konklusjonen er vel at det er dyrt med arbeidskraft i Norge. Men vi skal være glad for at det  koster å ha renholdshjelp, det betyr at det ikke er så store klasseskiller.

Dessverre viser undersøkelser at ca halvparten av de som har vaskehjelp gjør det svart. Og nesten ingen betaler sykepenger til vaskehjelpen ved sykdom.

Det er kanskje lett å tenke at vaskehjelpen får mer penger direkte til seg hvis du betaler svart, eller at vaskehjelpen ellers hadde vært helt uten jobb? Dette er nok tanker du gjør deg for å rettferdiggjøre noe som du mest sannsynlig vet er galt.

For sannheten er at du frarøver vaskehjelpen viktige rettigheter og det sikkerhetsnettet som du selv tar for gitt.

 

Kanskje like greit å ta helgevasken selv likevel… Det kan jo hende du synes det er gøy når du først setter i gang.

 

 

vaske selv

 

164 thoughts on “Alt du trenger å vite om hvit vaskehjelp

  1. Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
   Trenger du et forretningslån?
   Trenger du et personlig lån?
   Vil du kjøpe bil?
   Vil du refinansiere?
   Trenger du et pantelån?
   Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
   Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

   Kontakt oss.
   (swiftpaydayloan@gmail.com)

  1. Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
   Trenger du et forretningslån?
   Trenger du et personlig lån?
   Vil du kjøpe bil?
   Vil du refinansiere?
   Trenger du et pantelån?
   Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
   Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

   Kontakt oss.
   (swiftpaydayloan@gmail.com)

   1. Er du lei av å søke lån og pantelån, har du blitt avvist konstant av bankene dine og andre finansinstitusjoner. Vi tilbyr alle slags lån til enkeltpersoner og foretaksorganer til lav rente. Hvis du er interessert i å ta et lån, kan du gjerne kontakte oss i dag. Vi lover å tilby deg de beste tjenestene noensinne. Bare prøv oss, for en rettssak vil overbevise deg. Hva er dine økonomiske behov?
    Trenger du et forretningslån?
    Trenger du et personlig lån?
    Vil du kjøpe bil?
    Vil du refinansiere?
    Trenger du et pantelån?
    Trenger du en enorm kapital for å starte forretningsforslaget eller utvidelsen?
    Har du mistet håpet og tror at det ikke er noen vei ut, og dine økonomiske byrder fortsatt vedvarer?

    Kontakt oss.
    (swiftpaydayloan@gmail.com)

 1. Helt enig med Ivar S. Takker så meget.

  Et oppfølgingsspørsmål angående yrkesskadeforsikring…
  Det at man ikke trenger å tegne yrkesskadeforsikring, vil det også si at man ikke sitter med noe ansvar dersom ulykken skulle være ute? Altså det jeg lurer på er om man kan havne i trøbbel dersom renholderen skader seg, men han er på jobb hjemme hos oss…?

  1. Det at yrkesskadeforsikring ikke er obligatorisk, betyr ikke at man står fri fra arbeidsgivers ansvar for å sikre en trygg arbeidsplass. Det innebærer at dersom renholderen skader seg, og du kan klandres for å ikke ha sikret arbeidsplassen godt nok, kan du bli straffet både for brudd på arbeidsmiljøloven, og få erstatningsansvar overfor arbeidstaker eller etterlatte. Så ett hett tips dersom man skal få utført farlig arbeid er å benytte firma, som selv står ansvarlig for at arbeidet utføres på en sikker måte.

 2. Hei! Takk for nyttig info, her var det mye jeg ikke visste. Men har du kilder på informasjonen du presenterer? Jeg skulle gjerne lest dette fra en «offisiell» nettside. Vi lurer også på om du vet hvorfor private vaskehjelper som jobber hvitt har disse rettighetene, mens om du for eksempel jobber med privatundervisning eller liknende ikke har det? Eller har alle med kontrakt som betaler skatt samme rettigheter?

  1. Jeg har ikke lagt til kilder, men jeg har fått så mange henvendelser på denne artikkelen om akkurat der, så jeg vurderer å gjøre det. Som deg, skulle jeg og gjerne lest alt dette på en offentlig side, og jeg synes det er en skam at myndighetene ikke har samlet og tilgjengeliggjort denne informasjonen på en god måte. Jeg vil tro at akkurat de samme reglene gjelder for de som driver privatundervisning, men det sier jeg uten egentlig å ha satt meg inn i det.

 3. Hei! veldig fin artikkel, men jeg lurer på en ting og håper du kan hjelpe. Om man bruker tjenester som Freska, og dette har i løpet av året blitt en mindre sum enn 6000 kr, kan man da på et vis føre dette i skattemeldingen og få fradrag?

 4. Tilbaketråkk: writeaessay
 5. Tilbaketråkk: Cialis 20mg
 6. Tilbaketråkk: Cialis online
 7. Tilbaketråkk: Buy cialis
 8. Tilbaketråkk: http://cialisvi.com/
 9. Enig alle.
  Veldig bra og utfyllende om et uklart tema. Har prøvd å finne ut av dette før, uten hell.
  Takk!

  Ett spørsmål du kan skje ikke vet svaret på.
  Kan man leie inn flere vaskedamer, men bare betale hver av dem under 6.000,

 10. Lurer på en sak:
  Vi har en vaskehjelp som vi nå hjelper med dette. Skal timelønnen vi blir enige om inkludere skatt? feks om vi avtaler en timelønn på 180kr/time, vi stiller med alt utstyr. Skal vi da inkludere skatt i dette, eller skal vi betale skatt i tillegg?
  Og ift feriepenger: dette trekker jo vanligvis arbeidsgiver igjennom hele året fra lønnen, men dette legger du frem som om dette skal komme i tillegg?

  Bra oppsummert side! følger dette eksemplet.

 11. Tilbaketråkk: buy cialis
 12. Tilbaketråkk: buy cialis online
 13. Tilbaketråkk: generic cialis
 14. Tilbaketråkk: cialis generic
 15. Tilbaketråkk: tadalafil
 16. Tilbaketråkk: sildenafil 100mg
 17. Tilbaketråkk: cialis
 18. Tilbaketråkk: 5mg cialis
 19. Tilbaketråkk: cialis canada
 20. Tilbaketråkk: cialis online
 21. Tilbaketråkk: sildenafil coupons
 22. Tilbaketråkk: cialis 20 mg
 23. Tilbaketråkk: buying cialis online
 24. Tilbaketråkk: cialis cost
 25. Tilbaketråkk: cialis online pharmacy
 26. Tilbaketråkk: sildenafil tablets
 27. Tilbaketråkk: generic cialis at walmart
 28. Tilbaketråkk: buy generic cialis
 29. Tilbaketråkk: cialis pills
 30. Tilbaketråkk: tadalafil generic
 31. Tilbaketråkk: Top 10 Best
 32. Tilbaketråkk: watch online TV LIVE
 33. Tilbaketråkk: human design
 34. Tilbaketråkk: dizajn cheloveka
 35. Tilbaketråkk: human-design-space
 36. Tilbaketråkk: 2020
 37. Tilbaketråkk: koma 2020
 38. Tilbaketråkk: The-Gentlemen
 39. Tilbaketråkk: led-2
 40. Tilbaketråkk: pod-vodoi
 41. Tilbaketråkk: vk 2020
 42. Tilbaketråkk: parazity-oskar-2020
 43. Tilbaketråkk: human design human design
 44. Tilbaketråkk: DSmlka
 45. Tilbaketråkk: +
 46. Tilbaketråkk: ¯jak Son³k
 47. Tilbaketråkk: astrolog
 48. Tilbaketråkk: film-kalashnikov-watch
 49. Tilbaketråkk: cialis 20mg
 50. Tilbaketråkk: seasonvar
 51. Tilbaketråkk: kinoxaxru.ru
 52. Tilbaketråkk: pobachennya u vegas
 53. Tilbaketråkk: Proshanie so Stalinym
 54. Tilbaketråkk: strelcov 2020
 55. Tilbaketråkk: film t-34
 56. Tilbaketråkk: online pharmacy
 57. Tilbaketråkk: canadian pharmacy
 58. Tilbaketråkk: psiholog
 59. Tilbaketråkk: psyhelp_on_line
 60. Tilbaketråkk: coronavirus
 61. Tilbaketråkk: PSYCHOSOCIAL
 62. Tilbaketråkk: Cherekasi film 2020
 63. Tilbaketråkk: film doktor_liza
 64. Tilbaketråkk: djoker onlajn
 65. Tilbaketråkk: gidonline-filmix.ru
 66. Hei lånesøkere,

  Trenger du et presserende lån for å starte din bedrift, gjeldslån? Kjøpe en bil eller et hus? Hvis ja, ikke bekymre deg lenger, fordi vi tilbyr alle typer lån til en lav og fornuftig rente på 2%, uten sikkerhet og uten kredittsjekk. Kom tilbake til oss hvis du trenger et lån med informasjonen nedenfor. E-post: Stellamarisloancompany@gmail.com

  (1) Navn:
  (2) Lånebeløp som trengs:
  (3) Lånetid:
  (4) Telefon:
  (5) Land:
  (6) Oppgi:

  Kontakt oss nå via e-post i dag: (stellamarisloancompany@gmail.com)
  Svare

 67. Tilbaketråkk: Canada Pharmacy
 68. Tilbaketråkk: tadalafil side effects
 69. Tilbaketråkk: t.me/psyhell
 70. Tilbaketråkk: bitly.com
 71. Tilbaketråkk: cialis coupon
 72. Tilbaketråkk: canadian pharmacy cialis
 73. Tilbaketråkk: cialis 5mg
 74. Tilbaketråkk: bitly
 75. Tilbaketråkk: movies-tekstmovies-tekst
 76. Tilbaketråkk: pharmacy
 77. Tilbaketråkk: movies-unhinged-film
 78. Tilbaketråkk: malenkie-zhenshhiny-2020
 79. Hei, jeg heter Claudia Klein, jeg er utlåner og er også finansiell konsulent.

  Har du stort behov for økonomisk forsterkning? Trenger du et lån til forskjellige formål? hvis svaret ditt er ja, vil jeg anbefale deg å kontakte firmaet via | spotlightglobalservices@gmail.com | eller send oss ​​en beskjed på WhatsApp: +4915758108767 | og ha et lån på kontoen din innen 24 timer fordi vi tilbyr utmerkede lånetjenester over hele verden.

  Vi tilbyr alle slags lånetjenester (personlig lån, forretningslån og mange flere), vi tilbyr både langsiktige og kortsiktige lån, og du kan også låne opptil 15 millioner euro. Jeg vil hjelpe deg med å oppnå en rekke mål med et bredt spekter av låneprodukter.

 80. Jeg er så spent at jeg fikk et lån fra en långiver som hjalp meg med lånet mitt. Det var utrolig hvordan jeg fikk et lån … Jeg prøvde en annen tjeneste, men jeg kunne aldri få et lån fra den tjenesten. Noen av dem vil be meg om å fylle ut mange dokumenter, og på slutten av dagen vil det ikke bli bra. Men jeg er fornøyd etter møtet med Elena Nino. Jeg var i stand til å få lånet mitt på € 22 000, – nå går min virksomhet bra, og jeg vil at dere alle skal vite dette i dag, fordi de er raske og 100% pålitelige. Nå betaler jeg lånet jeg fikk fra selskapet Elena Nino lån over hele verden. Ta kontakt med dem og ikke kast bort tid med de långivere, vennligst kontakt denne e-postadressen: elenanino0007@gmail.com

 81. Tilbaketråkk: dom 2
 82. Tilbaketråkk: zoom-psykholog
 83. Tilbaketråkk: zoom-viber-skype
 84. Tilbaketråkk: Vratar
 85. Tilbaketråkk: Cherkassy 2020
 86. Tilbaketråkk: moskva-psiholog
 87. Tilbaketråkk: batmanapollo.ru
 88. Det var utrolig at jeg fikk et lån på 50.000 €. Jeg er glad jeg fikk et lån fra en utlåner som hjalp meg med lånet mitt. Jeg prøvde en annen tjeneste, men jeg kunne aldri få et lån fra disse tjenestene. Noen av dem vil be meg om å fylle ut mange dokumenter, og det vil ikke slutte bra på slutten av dagen. Men jeg er glad etter å ha møtt fru Elena Nino. Jeg klarte å få et lån på 50.000 €. Nå går virksomheten min bra, og jeg vil fortelle alle i dag fordi de er raske, 100% pålitelige og pålitelige. Nå betaler jeg tilbake lånet jeg fikk fra selskapet Aiden Tyler Finance Home. Du kan kontakte dem og ikke kaste bort tiden din. e-post: elenanino0007@gmail.com

 89. Tilbaketråkk: 323
 90. Tilbaketråkk: 525
 91. Tilbaketråkk: dom2-ru
 92. Tilbaketråkk: Tenet Online
 93. Tilbaketråkk: psy psy psy psy
 94. Tilbaketråkk: tadalafil for sale
 95. Tilbaketråkk: krsmi.ru
 96. Tilbaketråkk: cialis canada
 97. Tilbaketråkk: like-v.ru
 98. Tilbaketråkk: CFOSPUK
 99. Tilbaketråkk: MAMprEj
 100. Tilbaketråkk: fgu0ygW
 101. Tilbaketråkk: cialis online
 102. Tilbaketråkk: cialis spain
 103. Tilbaketråkk: cialis retail price
 104. Tilbaketråkk: akmeologiya
 105. Tilbaketråkk: dizain cheloveka
 106. Tilbaketråkk: human-design-hd
 107. Alle der ute som ønsker lån, kan du lese dette
  Jeg er Marie Oskar, jeg er alenemor, jeg vil vitne om en ekte utlåner som hjalp meg med et lån for å starte opp virksomheten etter denne koronaviruspandemien, hun fru Sophia Anthony. Hun er pålitelig, alle der ute i lånebehov bør kontakte henne via aviocredits70 @ gmail. com eller Whatsapp via: +1 (202) 519-6834
  Hilsen
  Marie Oskar

 108. Har du brug for et hurtigt personligt, forretningsmæssigt eller julelån uden stress og hurtig godkendelse? Hvis ja, bedes du kontakte os, vi tilbyder nu lån til 3% rente. Vores lån er sikret og sikkert. For mere information og applikationer, kontakt os venligst via e-mail: anette.olsson14@gmail.com

 109. Tilbaketråkk: batmanapollo
 110. Tilbaketråkk: tsoy
 111. Tilbaketråkk: sildenafil 100 mg
 112. Tilbaketråkk: vardenafil
 113. Tilbaketråkk: 44548
 114. Tilbaketråkk: 44549
 115. Tilbaketråkk: levitra online
 116. Tilbaketråkk: hod-korolevy-2020
 117. Tilbaketråkk: atorvastatin 252
 118. Tilbaketråkk: HD
 119. Tilbaketråkk: 158444
 120. Tilbaketråkk: marley generics cialis
 121. Tilbaketråkk: groznyy-serial-2020
 122. Tilbaketråkk: cialis in mexico
 123. Hei alle sammen der, jeg håper dere alle har det bra ??? Jeg heter fru Elodie Yannick, jeg kommer fra Belgia Liège, for noen uker siden ble jeg sugd inn i en dårlig økonomisk situasjon, og jeg trengte et presserende lån for å betale regningene og komme meg på bena økonomisk på grunn av min nåværende økonomiske situasjon. nektet å gi meg et lån, så jeg fikk ikke annet alternativ enn å lete etter et usikret lån online, i løpet av undersøkelsen var jeg et offer for svindel, og jeg mistet nesten 1,250 €, og jeg hadde flere problemer og nesten ga opp håpet om å få et lån til jeg fant et innlegg på nettet innlegget var et delt vitnesbyrd fra fru Melissa Nicholas fra Kansas States som vitner om hvordan hun fikk $ 350,000.00 fra Kathy Finance Inc. etter å ha lest innlegget, bestemte jeg meg for å kontakte Kathy Finance Inc. via e-post:(kathyrichardfinance@hotmail.com) kontakt delt i innlegget, min usikrede låneforespørsel på € 120,000.00 ble godkjent innen 48 timer etter forespørselen min og lånerenten var 2% lånet mitt ble betalt til bankkontoen min uten utelatelse .

  Jeg vil uttrykke min dype takknemlighet og også råde lånesøkere der ute om å være veldig årvåkne fordi det er mange svindlere der ute med det ene formål å svindle uskyldige lånesøkere, så dere må være forsiktige og årvåkne. for de som trenger lån Jeg anbefaler Kathy Finance Inc, du kan kontakte selskapet på e-post:(kathyrichardfinance@hotmail.com)

  Takk for at du leser vitnesbyrdet mitt, jeg ønsker deg lykke til.

  Din,
  Elodie Yannick.

 124. Tilbaketråkk: 38QvPmk
 125. Tilbaketråkk: bitly.com/eternals-online
 126. Tilbaketråkk: bitly.com/maior-grom
 127. Tilbaketråkk: matrica-film
 128. Tilbaketråkk: dzhonuikfilm4
 129. Tilbaketråkk: bitly.com/batman20212022
 130. Tilbaketråkk: bitly.com/nevremyaumirat
 131. Tilbaketråkk: bitly.com/3zaklyatie3
 132. Tilbaketråkk: bitly.com/1dreykfilm
 133. Tilbaketråkk: bitly.com/flash2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *