Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg først publisert i 2015. Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier I 2015 kom det nye regler for betaling av barnehageplass for familier med lav inntekt. Mange kommuner hadde allerede hatt reduserte satser for noen, men med endring i nasjonal forskrift for foreldrebetaling i barnehager ble de samme reglene gjeldende […]

Sund økonomisk madlavning

Sunn og økonomisk anno 1916

Sund økonomisk madlavning- en bok fra 1916. Det er morsomt å bla i gamle bøker. Kokebøker især. Jeg har arvet noen fantastiske gamle kokebøker fra min svigermor. En spesielt morsom er  «Sund økonomisk madlavning»  fra Dansk Bogforlag gitt ut i 1916. Den er gitt ut som et tillegg til Marie Lindbergs kogebog og kostet 50 […]