Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg først publisert i 2015. Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier I 2015 kom det nye regler for betaling av barnehageplass for familier med lav inntekt. Mange kommuner hadde allerede hatt reduserte satser for noen, men med endring i nasjonal forskrift for foreldrebetaling i barnehager ble de samme reglene gjeldende […]

Husk å betale lisensen!

NRK-lisensen er kommet For drøye tre uker siden fikk de fleste av oss faktura på NRK-lisensen. 1378,08 kroner skal betales til statskanalen 2 ganger i året. I morgen er siste frist for å betale denne i omgangen uten at det påløper ekstra utgifter.  Hele 15 % av beløpet må betales i gebyr om du ikke […]