Pengemaskin, aksjefond

Slik lager du din helt egen pengemaskin: Steg 2

I første del av «Slik lager du din helt egen pengemaskin»-innlegget opprettet vi en bruker og investeringskonto hos Nordnet.

I denne delen skal vi se hvordan vi overfører penger til kontoen slik at vi kan begynne å handle. Vi skal også sette sammen en fondsportefølje for sparingen.

Det er ikke nødvendig å ha en investeringskonto, man kan også spare direkte i aksjer eller fond. På smartepenger.no kan du lese litt om forskjellene, og fordeler ulemper med de ulike spareformene.

For denne pengemaskinen har jeg altså valgt å opprette en investeringskonto.

Tiden er nå kommet for å overføre penger slik at vi kan begynne å handle.

Du skal stå i fanen som heter «min økonomi». Der får du en oversikt over dine kontoer. Hvis du har opprettet en investeringskonto vil det stå minst 2 kontoer der: En aksje-og fondskonto, og en investeringskonto Zero. Aksje-og fondskontoen ble opprettet automatisk da vi opprettet bruker hos Nordnet. Investeringskontoen opprettet vi i del 1  av «Slik lager du din helt egen pengemaskin»

Trykk på pilen til høyre for kontoen du ønsker å overføre penger til, og trykk på «sett inn penger».

Sett inn penger, Nordnet

 

Du får da to valg:

 1. Du kan sette inn penger ved å overføre fra din nettbank ved å bruke konto og KID-nr.
 2. Du kan opprette fast overføring ved avtalegiro

 

Selv velger jeg å bruke konto og KID nr og gjøre en normal overføring fra nettbanken.

 

Kontoogkid nordnet

 

Dersom du ønsker å opprette en avtalegiro må du følge anvisningene for dette.

Jeg ønsker ikke å ha avtalegiro, men oppretter istedet en fast overføring i min egen nettbank. Jeg skal overføre 1500 kr lønningsdagen hver måned.

Det er flere grunner til at det er lurt å spare fast hver måned. En er at det sikrer jevn sparing over tid, og en annen er at man omgår problemet med å time markedet ved å gå inn over en lengre periode.

 

Jeg overførte i tillegg  10 000 kr som en engangsoverføring, for å få en grei startkapital i min pengemaskin, og gjøre det litt morsommere å følge maskinen fra dag 1.   Du må ikke ha dette for å starte din pengemaskin. Det er greit å være klar over at noen fond har minstebeløp for investering, slik at noen fond er utelukker om man begynner med liten kapital.

Det tok et par dager før pengene var registrert på konto. Det tar faktisk litt tid å komme i gang med investeringene på grunn av venting i begynnelsen. Men vær tålmodig.

Etter et par dager skal det altså stå penger på kontoen og du er klar for å begynne å handle.

I denne pengemaskinen har jeg svært lang tidshorisont (mer enn 20 år) og velger derfor å gå 100 % inn i aksjer.  Det innebærer at jeg er villig til å ta en del risiko. Du kan redusere risikoen ved å spre investeringene i rentepapirer, aksjer og råvarer.

 

Selv er ikke jeg en ekspert på børsen, og det er helt uaktuelt for meg å gå inn i enkeltaksjer. Det er alt for risikofyllt for meg, og det vil kreve en type oppfølging som jeg ikke har tid eller lyst til.

Jeg velger derfor å gå inn i fond.

Et aksjefond er et verdipapir som investerer i aksjer for meg. Ved å investere i flere aksjer sprer man risikoen. Det er ulike typer fond, som spesialiserer seg på ulike bransjer eller regioner.  Det gjelder å velge de beste fondene.

Jeg har valgt å høre på noen som har langt mer peiling enn meg og vil følge anbefalingene til ekspertene i økonomimagasinet Dine Penger.

 

Dine Penger har en egen indeks for å rangere ulike fond. Her er hva de skriver om hvordan de beregner DP-indeksen:

«Målet med DP-indeksen er å vise hvor høy avkastning et aksjefond har oppnådd i forhold til risikoen det har tatt, og risikoen i markedet det opererer.

La oss først presisere en ting: Normalt defineres kurssvingninger både opp og ned som risiko. Det gjør vi ikke her. De aller fleste anser jo svingninger opp som positivt, ikke negativt. Det er kun svingninger ned som oppleves som negativt. I vårt regnestykke belønnes svingninger opp, mens svingninger ned gir fondet svakere karakter, 

Videre bruker vi markedets risikofrie rente som utgangspunkt for å vurdere om fondet har positiv eller negativ avkastning. Avkastningen må være over den risikofrie renten for at den skal telles som positiv. Hver måned ser vi på hvordan avkastningen til aksjefondet har vært. Hvis avkastningen er dårligere enn risikofri rente i løpet av en måned, si vi at aksjefondet har tapt den enkelte måenden. Alle disse tapene legger vi sammen, og dette blir måltallet for fondets tap. Jo større det sammenlagte tapet er i perioden, jo større risiko har fondet hatt. 

 På samme måte, men motsatt, måler vi gevisnten. Hver måned avkastningen er høyere enn risikofri rente, sier vi at akjsefondet har hatt en gevinst. Vi legger sammen alle gevinstene og ser dette tallet opp mot summen av alle tapene. 

Så måler vi fondets prestasjoner mot markedets prestasjoner, for å gjøre dette bruker vi fondets referanseindekser. » (Kilde Dine Penger nr 9, 2015)

 

Det er professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger som beregner DP-indeksen for Dine Penger.

 

Dine Penger gir fondene terningkast fra 1 til 6 basert på indeksen, der 1 er dårligst og 6 er best. Nedenfor ser du hvordan terningkast henger sammen med DP-indeksen.

 

DP Indeks skala
Bildet er lånt fra DinePenger.no

 

Her er hva de skriver om terningkastenes betydning (Dine Penger nr 2, 2016):

Terningkast 1: Selg, fondet er utvilsomt dårlig forvaltet. 

Terningkast 2: Selg, fondet er neppe bra nok. 

Terningkast 3: Selge fondet dersom du finner fond med terning 5 eller 6 i samme region/bransje, eller om du vil bytte region/bransje. Forhold som taler for likevel ikke å selge: Stor gevinst og som er opptjent over mange år slik at du har opparbeidet stor effekt av skjermingsfradrag og skattefritak på gevinst, som vil utløses ved salg. 

Terningkast 4: Følg med på fondet ekstra nøye. Nedgraderes det til terningkast 3, bør du lete etter bedre fond. 

Terningkst 5: Behold. En del aksjefond vipper mellom 5 og 6. 

Terningkast 6: Behold. 

 

Det betyr at vi ønsker å spare i fond som fortrinnsvis har terningkast 5 eller 6. Forholdet som taler mot salg ved terningkast 3 er ikke relevant for de som investerer gjennom investeringskonto, da dette er nettopp en av fordelene ved en slik konto: At det ikke utløser skatt før du faktisk tar ut pengene.

Husk at det ikke er risikofritt å spare i fond, selv om disse har høye terningkast. Vi er ute etter god avkastning over tid, og det betyr at vi må tørre å stå i perioder med fall i aksjemarkedet uten å få panikk.

 

 

En aktiv portefølje

Dine Penger kommer med en konkret anbefaling av hvordan du kan/bør spare i fond per dags dato hvis du har tid og lyst til å bruke litt tid på å sette sammen en portefølje:

 

25% Globale IndeksfondStorebrand Indeks -alle markeder (terningkast 6)

25% Globale AksjefondNordea Stabile Aksjer Global Etisk (terningkast 6)

20% Nye MarkederOdin Emerging Markets (terningkast 5)

10% Norske FondPareto Investment Fund A (terningkast 6)

10% Europeiske FondNordea European Value (terningkast 4)

10% BransjefondNordea Climate and Environment EQ Fund (terningkast 6)

 

Her ser vi at størstedelen av investeringene gjøres i globale fond. Dette er en god strategi for å spre risikoen. En mindre del av investeringene gjøres i mindre regioner eller spesifikke bransjer. Her er nok muligheten for høyere avkastning større, men risikoen er også betydelig høyere. Også her spres risikoen ved å gå inn i flere regioner/bransjer. Dvs istedenfor å gå inn med 30% i en region/bransje, gås det inn med 10 % i 3 regioner/bransjer.  Fondsnavnene i kursiv er forslag til spesifikke fond. De kan like gjerne byttes ut med andre fond i samme (eller annen ønsket) kategori med samme/bedre terningkast.

Denne porteføljen legger opp til at man skal følge med litt og bytte ut fondene som gjør det dårlig.

 

For deg som vil h det enkelt

Dine Penger kommer også med et mer lettvint forslag der man spytter alt inn i ett fond hvis man synes forslaget over er for komplisert:

 

100% Et indeksfondStorebrand Indeks -alle markeder (terningkast 6)

Skal man bare velge et indeksfond ville jeg valgt et globalt et for å spre risikoen mest mulig. Dine Penger foreslår Storebrand Indeksfond.

 

Går man for denne varianten er det like greit å investere direkte i fondet, uten å gå veien om investeringskonto. Det kan man ofte gjøre rett fra banken sin uten å gå via  f. eks Nordnet.

 

6-fond:

I dine penger nr 2 2016 er det 16 fond som får terningkast 6:

Indeksfond:

Storebrand Indeks -alle markeder

DNB Global Indeks

Nordnet Superfondet Norge

Aktive Aksjefond

Pareto Investment Fund A

Danske Invest Norge Vekst

Alfred Berg Gambak

Handelsbanken Norge

Forte Trønder

Odin Sverige C

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Handelsbanken Kina

Nordea China

Eika Spar

DNB Telecom

Nordea Climate and Environment EQ Fund

Handelsbanken Bærekraftig Energi

Så her er det mye å velge i.

 

Du står selvfølgelig fritt til å velge fond, og jeg personlig har ingen anbefalinger. Det er viktig for meg å understreke at all aksjesparing innebærer en risiko. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger, spesielt på kort sikt. Ved all aksjesparing er det anbefalt en tidshorisont på minst 5 år.

Jeg er ingen ekspert på aksjer og baserer derfor rådene mine på anerkjente aktører, som Dine Penger. Dersom du ønsker en mer spisset aksjesparing og mer konkrete råd er det nok andre enn meg som er bedre kvalifisert til det. Mitt formål med denne posten er  å inspirere til enkel aksjesparing for folk som ikke er eksperter. Historien har nemlig vist at børsen har vært en formidabel pengemaskin for de som har vært med over tid.

 

Så langt har vi utført følgende for å lage vår helt egen pengemaskin:

 1. Opprettet bruker hos Nordnet
 2. Opprettet en Investeringskonto Zero
 3. Overført penger til investeringskontoen fra egen bank ved hjelp av kontonr og KID.

 

 

I neste del skal vi se hvordan du går frem for å handle de fondene du har valgt deg ut og jeg vil dele hvilke fond jeg har valgt.

(og jeg lover at det ikke skal gå like lang tid før del 3 kommer, som det tok å komme med del 2…)

22 thoughts on “Slik lager du din helt egen pengemaskin: Steg 2

 1. En aksje og fondskonto og en investeringskonto ? Sparer du på to kontoer? Hva er forskjellen? Blir ikke så mye klokere jeg av dette med fond, og det tror jeg og er grunnen til at mange jenter ikke tør dette med fond. Det blir så ubegripelig. Skal man ha to kontoer, og sette inn litt på begge? Blir gresk dette.

  1. Jeg er helt enig med deg, jeg tror nettopp det er grunnen til at mange kvinner ikke sparer i fond. Jeg synes også det var skummelt og det virket komplisert lenge. Jeg er lei meg for at du ikke ble så mye klokere, det er vanskelig å forklare det på en enkel måte. Jeg har forsøkt å gå gjennom posten en gang til for å se om jeg klarte å gjøre det tydeligere.

   Jeg sparer på flere måter, så ikke la deg forvirre av det. Jeg sparer blant annet til barnas konfirmasjon, i fond kjøpt direkte i banken min.

   I pengemaskinen anbefaler jeg å investere alt gjennom en investeringskonto dersom man vil følge aktivt med på porteføljen. Velger man en enklere variant med kun ett fond, trenger man ikke en investeringskonto.

   En av fordelene ved å benytte investeringskonto er at man ikke skatter av gevinst før man tar pengene ut av investeringskontoen. Det betyr at man kan bytte fond oftere uten å ta høyde for skatt. Det kan gjøre sparingen mer effektiv ved å stadig velge de beste fondene, samt at du utnytter pengene som ellers ville gått til skatt til å investere mer. Det er hovedgrunnen til at jeg velger det for min pengemaskin, da jeg tenker at jeg vil bytte fond innimellom.

   Håper det ble litt klarere.

  1. I min bank (DNB) har jeg kun tilgang til DNB sine fond, og vil anta at det samme gjelder for Nordea. Det er en av grunnene til at jeg har valgt Nordnet, da de har tilgang til et langt større marked.

 2. Hvilke av de fondene som Dine Penger anbefaler over her, går under beskrivelsen globale aksjefond? Det Nordea fondet har ikke Nordnet så jeg, så lurer på om noen av de andre fondene er globale aksjefond..

 3. Hei

  Dette var en spennende og interessant blogg med masser av nyttig og givende informasjon.
  Del 3 av Pengemaskin-en, som du lovet snart skulle komme her i del 2, når kommer den?

  Jeg synes du skriver utrolig bra, og leverer masser av ny og spennende og nyttig informasjon som lenge har vært skjult for meg og trolig mange andre.

  1. Hei Kjell, for en fantastisk hyggelig tilbakemelding å få, tusen takk. Kremt.. Pengemaskin.. Del 3… jooo, altså. Jeg vet at det er mange som venter på den. Så den kommer. Veldig. Snart.

 4. Tilbaketråkk: buy cialis online
 5. Tilbaketråkk: cialis 20mg price
 6. Tilbaketråkk: buy cialis online paypal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *