Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg først publisert i 2015.

Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier

I 2015 kom det nye regler for betaling av barnehageplass for familier med lav inntekt. Mange kommuner hadde allerede hatt reduserte satser for noen, men med endring i nasjonal forskrift for foreldrebetaling i barnehager ble de samme reglene gjeldende i hele landet. I 2016 ble ordningen utvidet.

 

Det er to viktige regler:

1. Ingen familier skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass i løpet av ett år.

Det innebærer at familier med en samlet inntekt på under 500 500 kr i året vil få redusert foreldrebetalingen (maksprisen er 2730 kr i mndfor 2017). Merk at det gjelder skattepliktig inntekt, det betyr at barnetrygd, bidrag, bostøtte, o.l skal holdes utenfor. Det er også greit å merke seg at for familier med delt bosted, er det inntekten til den forelderen der barnet er folkeregistrert som gjelder. 

Eventuelle mat/kostpenger kommer i tillegg til maksprisen.

2. Gratis kjernetid for 3-4-5 åringer i familier med inntekt under 417 000 kr i året. 

Ordningen innebærer at barna får 20 timer gratis barnehage per uke. Inntekten beregnes på samme måte som over. Nytt fra 2016 er at 3 åringer er inkludert i ordningen. 


Dokumentasjon

I utgangspunktet skal siste tilgjengelige likning legges ved søknaden, men du kan søke med utgangspunkt i nåværende inntekt dersom du har hatt en inntektsreduksjon siden i fjor. Søknaden skal rettes til den kommunen der barnet er folkeregistrert.

De fleste kommuner har søknadsskjema på nett, men ta kontakt med din kommune for å høre hvordan du kan søke.

Ordningen gjelder uavhengig av om barnet går i en privat eller kommunal barnehage.

redusert foreldrebetaling

 

Søskenmoderasjon

Det er også innført lik søskenmoderasjon i hele landet. Søskenmoderasjonen gjelder alle familie uansett inntekt.

For søsken nr 1 gis det 30 % rabatt av det en betaler for det første barnet. Ved søsken nr 2 og ev flere, betales det 50% av det en betaler for første barnet.

Dersom man betaler makspris gir det følgende priser:

Barn 1: 2 730 kr pr mnd.

Barn 2: 1911 kr pr mnd.

Barn 3, 4, osv: 1365 kr pr mnd. 

Eventuelle kost/matpenger kommer i tillegg.

SFO?

Ordningen gjelder kun for barnehagebarn, ikke for SFO. Noen kommuner gir imidlertid søskenrabatt på SFO også, men langt i fra alle.


Eksempler:

Familie 1:

Far tjener 220 000 kr i året. Mor tjener 190 000 kr i året. Samlet inntekt er 410 000 kr. De har 3 barn i barnehage.  

Pris for barn 1, maks 6 % av inntekt: 2 236 kr i mnd

Regnestykket blir: (220 000 + 190 000) x (0,06/11) = 2 236

Pris for barn 2, 30 % moderasjon: 1 565 kr i mnd

Regnestykket blir: 2 236 x 0,7 = 1 565 

Pris for barn 3, 50 % moderasjon: 1 118 kr i mnd

Regnestykket blir: 2 2236 x 0,5 = 1 118

Totalt 4 919 kr i måneden

 


 

Familie 2:

Mor og far er skilt. Mor tjener 380 000 kr i året. Far tjener 600 000 i året. 1 felles barn på 4 år.  Barnet er folkeregistrert hos mor. Mor har ikke samboer.

Pris per måned: 1 243 kroner. 

Regnestykket blir: (380 000 x 0,06 )/11 = 1 243


 

Du kan lese mer om ordningen på regjeringens nettsider:

Rimeligere barnehage for de som tjener minst.

Gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5 åringer.

Her kan du laste ned et regneark som regner ut prisen for deg ved å ta hensyn til ev, makspris, søskenmoderasjon og gratis kjernetid. Regnestykket forutsetter at barnehagen benytter makspris.

2 thoughts on “Har du rett på redusert foreldrebetaling?

  1. Tilbaketråkk: sildenafil pills for sale

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *