logo skatteetaten

Nå kommer skattepengene

Hurra! Skattepengene er på vei!

De fleste av oss som får igjen på skatten vil motta skattepengene en av de nærmeste dagene. Fra 24. juni ruller Skatteetaten ut de første kronene. Selve utbetalingene foretas av skatteoppkreveren i den enkelte kommune.

Skattepengene utbetales i 3 puljer;

  • Første pulje starter 24. juni 2015 og løper fortløpende etter dette.
  • Andre pulje starter 05. august 2015 og løper fortløpende etter dette.
  • Tredje og siste pulje er 14. oktober. Innen denne datoen skal alle ha fått skatteoppgjøret sitt.

Helt generelt heter det at dess mer komplisert selvangivelse du har, dess lenger tid tar det å behandle den. Du skal ha fått melding fra Skatteetaten på mail eller SMS om ditt skatteoppgjør er klart. Akkurat nå du får pengene på konto er ikke sikkert, men senest innen 2 uker etter at oppgjøret er klart.

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får pengene i pulje 1, og ble varslet elektronisk om skatteoppgjøret i forrige uke, 18-19 juni. Om du er usikker kan du sjekke om ditt skatteoppgjør er klart på altinn.no

Ikke fått melding enda? Da må du nok smøre deg med tålmodighet en stund til, da er sannsynligheten stor for at du har havnet i andre pulje.

Disse må vente

Er du, eller er du gift med en selvstendig næringsdrivende  får du pengene først i pulje 2. Dette gjelder selv om du er e-bruker og selv om du ikke er næringsdrivende selv.  Dette kommer av at ingen får skatteoppgjøret sitt før begge ektefellers selvangivelser er ferdig.

Leverte du selvangivelsen på papir vil du få skatteoppgjøret i pulje 2.

Selskaper, DLS-deltakere, personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og personer som liknes på sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) får sitt skatteoppgjør i siste pulje 14. oktober.

De fleste alminnelige selvangivelsene kontrolleres automatisk. Er du riktig (u)heldig blir du plukket til manuell kontroll, da må du nok belage deg på utbetaling tidligst i august.

Alle kan klage

Har du blitt liknet i feil skatteklasse,  mangler det fradrag du mener skal være med, eller har du oppdaget andre feil? Alle har rett til å klage på skatteoppgjøret. Klagen skal fremsettes skriftlig innen innen 6 uker etter skatteoppgjørsdato. Dato finner du øverst til høyre på skatteoppgjøret ditt. Klagen kan leveres elektronisk, eller ved ditt lokale skattekontor. Det må fremkomme av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette. Hvis du ikke er uenig i selve tallene som er lagt til grunn for beregningen, vil ikke klagen bli behandlet.

Er du usikker på hvordan du skal formulere klagen kan du be om hjelp til dette. Det kan du få ved å ringe kontakttelefonen på tlf 800 80 000.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *