Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg først publisert i 2015. Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier I 2015 kom det nye regler for betaling av barnehageplass for familier med lav inntekt. Mange kommuner hadde allerede hatt reduserte satser for noen, men med endring i nasjonal forskrift for foreldrebetaling i barnehager ble de samme reglene gjeldende […]